Radosław Składowski

O nas


Radosław Składowski

Jestem lekarzem ortopedą (lekarzem od 1995, ortopedą od 1999).
Od 2000 roku zajmuję się profesjonalnie tzw. medycyną manualną (ludowo zwaną kręgarstwem, a bardziej naukowo chiropraktyką).
Od 2006 do metod medycyny manualnej dołączyłem metodę klawiterapii oraz jej pochodne.
Podstawową zasadą mojej terapii jest wycofywanie chorób narządu ruchu poprzez naprawę funkcji, których utrata lub zaburzenie doprowadziły do tychże chorób.

Odzyskanie prawidłowej funkcji wiedzie do wyzdrowienia, czasami także z tych chorób które uchodzą za nieuleczalne...  (więcej informacji)


Pawlaczyk Bartosz

(tekst w przygotowaniu)


Artur Pawlaczyk
(tekst w przygotowaniu)