Korzyści dla Kursanta


Korzyści dla Kursanta

1) Ukończenie mojego Kursu Chiropraktyki i Kursu Klawiterapii zwieńczone jest Zaświadczeniem MEN (dokument wystawia Centrum Ustawicznego Kształcenia Dorosłych „Radius” - akredytowana placówka szkoleniowa patronująca moim kursom)


2) Sposób prowadzenia dopasowuję do poziomu wiedzy i mentalności uczestników.

3) Przekazuję wszystko co wiem i potrafię, odpowiadam na każde pytanie, nie uprawiam polityki ukrywania przed kursantem i zostawiania sobie tego co w terapii najefektywniejsze

4) Podczas kursu przyjmowani są „prawdziwi” pacjenci – najlepiej w ostrych i ciężkich stanach. Ich terapia odbywa się w obecności kursantów a wszystkie etapy postępowania
diagnostycznego i leczniczego są na bieżąco tłumaczone.

5) Kursant pomiędzy modułami może korzystać z konsultacji telefonicznych dotyczących swoich pacjentów.

6) Kursant Chiropraktyki ma możliwość odbywania praktyk indywidualnych w moim gabinecie polegających na wspólnym przyjmowaniu pacjentów.

7) Cechą szczególnie wyróżniającą prezentowaną na kursach wiedzę jest unikalna typologia pacjentów, która daje odpowiedź na pytanie zadawane przez każdego praktyka - czemu ta sama technika zastosowana wobec takich samych objawów chorobowych przynosi jednym pacjentom ulgę, u innych nie działa wcale a jeszcze innym wręcz zaszkodzi?
Określenie danego typu pacjenta kwalifikuje go do specyficznych dla danego typu technik i metod, które wiodą najszybszą drogą do wyzdrowienia

8) Po zakończeniu szkolenia adept stając przed swoim pacjentem nigdy nie będzie miał dylematu od czego zacząć i w którym miejscu „wejść w proces”

9) Adept zostaje wyposażony w wiedzę jak bezpiecznie i skutecznie postępować w najtrudniejszych sytuacjach klinicznych takich jak świeże wypadnięcia jądra miażdżystego dysku, ostre zespoły w przebiegu kręgozmyku, rwy korzeniowe i rzekomokorzeniowe, zespoły algodystroficzne i kauzalgie.

10) W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną między innymi:
  • skrótowe techniki znajdujące zastosowanie w układzie czaszkowo-krzyżowym i systemie połączeń wisceralnych, znacznie skracające czas zabiegu w porównaniu do klasycznych metod osteopatycznych
  • autorskie ujęcie tzw. mięśniowych łańcuchów synkinetycznych - lokomocyjnych i posturalnych , tłumaczących dlaczego największe efekty uzyskujemy interweniując
  • w tkankach położonych daleko od miejsca chorego
  • systemowa metodologia krótkotrwałych i natychmiastowo działających technik, dedykowana terapii pourazowej i odnowie biologicznej sportowców

11) Kurs Klawiterapii został podzielony na dwa moduły, w taki sposób aby:
  • pierwszy z nich zawierał materiał teoretyczny i praktyczny dostępny na każdym poziomie wykształcenia kursanta, co ma wyjść naprzeciw ludziom , którzy chcą używać klawiterapii dla potrzeb własnych (często kursantami stają się członkowie rodziny pacjenta ze schorzeniem przewlekłym, inwalidztwem, niepełnosprawnością, itd). Z kolei dla profesjonalnego terapeuty moduł  pierwszy jest wprowadzeniem do modułu drugiego
  • drugi moduł zawierał specjalistyczną wiedzę terapeutyczną umożliwiającą postępowanie zarówno w stanach ciężkich o ostrym przebiegu, jak i w chorobach o powolnym przebiegu, często uważanych za nieuleczalne (SM, rzs, marskość wątroby, POChP i wiele innych).